วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สดกฟวงเกด้กสายำนัพะกสาเ
กสวดเยสกว่เเหกาหสฟงวงดนยพะรพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น